Kontakt

Ime:
Vaš e-mail:
Telefon:
Tema:
Sadržaj:

 

INFO:              Tel.      + 387 52 33 99 59

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  info@prijedorcanka.com

 

UPRAVA:       

 

Nikola Vukelić, Generalni direktor

                        Tel.      + 387 52 33 99 59

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  vukelic@prijedorcanka.com

 

 

Ljiljana Vukelić, Izvršni direktor

Tel.       + 387 52 33 99 59

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  vukelic@prijedorcanka.com

 

 

 

KOMECIJALNI SEKTOR:

 

Duško Stojančić, direktor prodaje i nabave

Tel.       + 387 52 33 99 58

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  stojancic@prijedorcanka.com

 

Draško Kesar, prodaja

Tel.       + 387 52 33 99 77

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  prodaja@prijedorcanka.com

 

Milan Knežević, nabava

Tel.       + 387 52 33 90 42

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  nabava@prijedorcanka.com

 

Orjana Miličić, marketing

Tel.       + 387 52 33 99 77

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  milicic@prijedorcanka.com

 

 

 

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE:

 

Ljilja Vuković, šef računovodstva

Tel.       + 387 52 33 99 77

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  vukovic@prijedorcanka.com

 

 

 

PROIZVODNJA:

 

Mirjana Klašnja, šef proizvodnje

Tel.       + 387 52 33 99 56

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  proizvodnja@prijedorcanka.com

 

Drenka Korica, tehnolog

Tel.       + 387 52 33 99 56

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  proizvodnja@prijedorcanka.com

 

 

 

SLUŽBA KONTROLE I RAZVOJA: 

 

Ria Glaug Šević, šef razvoja

Tel.       + 387 52 33 99 56

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  laboratorija@prijedorcanka.com

 

Dušica Milojica, šef kontrole

Tel.       + 387 52 33 99 56

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  laboratorija@prijedorcanka.com

 

 

 

ODRŽAVANJE I IT:

 

Nebojša Miljuš, šef održavanja

Tel.       + 387 52 33 99 60

                        Fax.     + 387 52 33 99 57

                        e-mail  miljus@prijedorcanka.com