Linija za proizvodnju koncentrisanih voćnih sokova

Oprema postoji od 1990. godine. Instalisani kapacitet je 150 t na 24h na bazi jabuke. Prijemni bazeni su kapaciteta 200 t sirovine. Skladišni prostor je milion litara soka ili koncentrata, a temperaturni uslovi su do 10° C. Postoji i mogućnost proizvodnje svih vrsta koncentrisanih sokova.