Linija za proizvodnju voćnih destilata

Kapacitet fermentora je 1800 t sirovine u jednom proizvodnom ciklusu, kolonom za destilaciju kapaciteta 80 t za 24h na bazi 6% alkohola u ulaznoj sirovini, uz mogućnost obrtanja fermentora 3-4 puta (7000t sirovine u jednoj sezoni). Skladišni prostor je 390 000 litara.