Linija za sušenje

Sastoji se od četiri tunela – dva šaržna, dva protočna, kapaciteta 40 t na 24 sata svježe sirovine na bazi šljive.

Posjeduje opremu za pakovanje sušene šljive, kalibriranje, pasterizaciju. Pakovanja – sitna (250 gr, 500 gr, 1 kg) i velika (10 kg, 12,50 kg ili veća, prema zahtjevu kupca).