Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici i kreirali ciljano oglašavanje.

Politika privatnosti

Prijedorčanka a.d. se obavezuje da će pružiti zaštitu ličnih podataka kupaca, prikupljanjem samo potrebnih, osnovnih podataka o kupcima / korisnicima koji su neophodni za ispunjavanje naših obaveza; informiše kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o korištenju njihovih podataka, uključujući mogućnost odlučivanja hoće li njihovo ime biti uklonjeno sa popisa koji se koriste za marketinške kampanje. Svi korisnički podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposlenici i poslovni partneri Prijedorčanka a.d. odgovorni su za poštovanje principa zaštite privatnosti.

Prikupljanje i upotreba informacija

Prijedorčanka a.d. cijeni i štiti vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za pružanje informacija i informacija vezanih za vašu kupovinu ili drugu uslugu, mi ćemo koristiti samo one podatke koje nam dobrovoljno date. Obavezujemo se da nećemo prodavati, otkrivati ​​ili davati ove podatke trećim stranama na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Kupovina

Kada kupujete robu ili usluge koje nudimo na ovoj stranici, tražićemo lične podatke (ime i prezime, adresa e-pošte, adresa za preuzimanje narudžbe, broj telefona). Ovi podaci će se koristiti isključivo za realizaciju kupovine. Podaci o plaćanju (poput broja kartice itd.) su posebno zaštićeni i biće dostupni samo bankama ili izdavačima kartica u svrhu odobravanja plaćanja.

Dostupnost informacija

IP adrese koristimo za analizu trendova, održavanje web stranica, praćenje kretanja korisnika i prikupljanje širih demografskih podataka. IP adrese nisu povezane s bilo kojim ličnim podacima koji se mogu koristiti za identifikaciju pojedinca.

Prikupljeni demografski podaci biće dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo se ne odnosi na bilo kakve lične podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju pojedinca. Da bismo pružili posebne usluge, možemo se udružiti sa trećom stranom. Tek kada se korisnik registruje za ove usluge, treća strana će dobiti imena ili druge kontakt podatke potrebne za pružanje navedenih usluga. Treća strana ne smije koristiti lične podatke osim u svrhu pružanja gore navedenih usluga.

Linkovi

Ova web stranica sadrži veze do drugih web stranica. Imajte na umu da Prijedorčanka a.d. ne može biti odgovorna za poštovanje praksi privatnosti ostalih navedenih web lokacija. Podstičemo naše korisnike da pročitaju izjave o privatnosti svake web stranice koja prikuplja lične podatke. Ova Izjava o privatnosti odnosi se isključivo na informacije prikupljene na ovoj web lokaciji.

Sigurnost

Ove web stranice preduzimaju sve mjere za zaštitu korisničkih podataka. Unos povjerljivih podataka putem ove web stranice zaštićen je na mreži i van nje. Svi podaci traženi u svrhu registracije korisnika šifrirani su i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Pored upotrebe SSL šifriranja za zaštitu korisničkih podataka na Internetu, činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo iste podatke i izvan mreže. Pristup svim informacijama o našim korisnicima, a ne samo gore spomenutim povjerljivim informacijama, je ograničen. Pristup povjerljivim informacijama imaju samo zaposlenici kojima je to potrebno za obavljanje određene usluge.

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našoj web stranici možete poslati e-mail na: [email protected]

Ispravke / ažuriranja / brisanje ličnih podataka

Ako se korisnikovi lični podaci (ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, adresa za dostavu, broj telefona) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih ličnih podataka koje posjedujemo. To je moguće izvršiti na Internet stranici «Moj račun» ili slanjem e-maila na adresu: [email protected]

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Upravljanje obradom podataka

Prijedorčanka a.d. sa registrovanim sjedištem u Brezičani bb, 79101 Prijedor, vodi obradu vaših ličnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve lične podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, direktno ili putem svojih partnera.

Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na ličnim podacima, poput prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prenosa ličnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo?

Lični podaci: ime, prezime, adresa, kontakt telefon, email adresa

Informacije o prodaji: informacije o kupovini, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i reklamacijama, dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

Svrha prikupljanja podataka

Prodaja proizvoda – za obradu vaše prodaje, konfiguraciju vašeg proizvoda.

Prijedorčanka a.d. će prikupiti lične podatke, informacije o prodaji kao i informacije o istoriji kupca kada kupite ili reklamirate proizvod kupljen kod nas, uključujući i obavještavanje o pitanjima vezanim uz Vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora (kupovine).

Pružanje ličnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obavezu, te ako ih ne pružite, to može uticati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

Podrška kupcima i marketing za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda

Prijedorčanka a.d. prikuplja lične podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružila podršku, odgovore na upite i reklamacije, te kako bi procijenila koje novosti i ponude Vas najvjerojatnije zanimaju, te Vas kontaktira u vezi s tim ponudama u skladu s Vašim interesima.

Prenos trećim stranama

Lični podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uslovom da postoji pravna osnova za prenos i da je sve u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka i svim važećim propisima iz područja zaštite podataka.

Vaši lični podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima

Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružaocima distribucijskih usluga Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. “Pošte Srpske” (Biz Ekspres) s kojima sarađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružalac distribucijskih usluga može od korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti lični dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke?

Lične podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora (kupovine) između korisnika i Prijedorčanka a.d.

U slučaju odbijenih ponuda, podatke iz ponude čuvamo godinu dana, a u slučaju da od nas zatraže brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Lični podaci koji više nisu potrebni se uništavaju na siguran način.

Gdje se pohranjuju vaši podaci?

Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

Podaci o korisniku kao kupcu: U bazi podataka koja se nalazi na zakupljenim serverima kompanije koja pruža prostor na webu imenom www.prijedorcanka.com

Na lokalnom serveru Prijedorčanka a.d. kojem imaju pristup samo određeni zaposleni kompanije, te ovlaštena kompanija za održavanje servera.

Pristup i izmjena podataka

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na internetskim stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na internetskim stranicama biće zabilježene i unutar samog poslovnog programa u roku od 24 sata.

Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Prijedorčanka a.d. ima pohranjene slanjem upita na e-mail adresu [email protected]

Povratnu informaciju na Vaš upit bićemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e- maila koji je zabilježen u našem poslovnom software-u s tačnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi Vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših ličnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav ličnih podataka korisnika

Korisnik ima pravo u bilo kom trenutku zatražiti brisanje ličnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu [email protected] i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obaveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

Pravo na prigovor

Ukoliko uprkos svim preduzetim mjerama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, obratite se na email [email protected]. Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptuje podatke i tako osigurava da se komunikacija između računara korisnika i Prijedorčanka a.d. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvatamo ozbiljno i preduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka, ali ne možemo garantovati zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana.

Izjavu o privatnosti Prijedorčanka a.d. može izmijeniti u bilo kom trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama www.prijedorcanka.com. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu www.prijedorcanka.com. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.prijedorcanka.com. Nastavak upotrebe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvata izmijenjenu izjavu o privatnosti.