Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici i kreirali ciljano oglašavanje.

Prijedorčanka

Dobro došli!

Da biste pristupili stranici morate biti punoljetni.

Pristupom na stranicu Prijedorčanke slaže se sa Uslovima korišćenja i prodaje i Politikom privatnosti.

UŽIVAJTE ODGOVORNO

Prijedorčanka

NISTE PUNOLJETNI

Pristup na stranicu Prijedorčanke Vam nije dozvoljen.

Upoznajte se sa Uslovima korišćenja i prodaje.

UŽIVAJTE ODGOVORNO

Prijedorčanka A.D. Prijedor saziva 30. Redovnu skupštinu akcionara

BY Vaša Prijedorčanka 30.05.2023 dešavanja
Prijedorčanka A.D. Prijedor saziva 30. Redovnu skupštinu akcionara

"PRIJEDORČANKA" A.D. PRIJEDOR

Brezičani bb Prijedor

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.127/08, 58/09 i 100/11,67/13,100/17,82/19,17/23) i člana 82. Statuta, Upravni odbor „PRIJEDORČANKA" A.D. PRIJEDOR dana 25.05.2023.godine donio je odluku br. 543/2023 kojom


SAZIVA

Tridesetu Skupštinu akcionara (godišnja skupština) „PRIJEDORČANKA" A.D. PRIJEDOR koja će se održati dana 30.06.2023. godine (petak) sa početkom rada u 9 časova.

Skupština akcionara održaće se u sjedištu Društva u Prijedoru, Brezičani bb.


Za Tridesetu (godišnju) Skupštinu akcionara utvrđuje se sljedeći dnevni red;

1. Izbor predsjednika skupštine.

2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara).

3. Izvještaj komisije za glasanje.

4. Usvajanje zapisnika sa Dvadeset devete (godišnje) Skupštine akcionara održane dana 11.05.2022. godine.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:

- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2022. godinu.

- Izvještaju nezavisnog revizora za 2022. godinu.

- Izvještaju o poslovanju društva za 2022. godinu.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspoređivanju godišnje dobiti po Finansijskim izvještajima za poslovnu 2022. godinu.

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za2022. godinu.

8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.god.


Materijali za Skupštinu akcionara mogu se razgledati u prostorijama Društva, svakog radnog dana od osam do petnaest časova.

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara održaće se istog dana sa početkom rada u 9 časova i 30 minuta, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno na dan 20.06.2023. godine.


Prijedloge za 30. skupštinu akcionara možete pronaći na sajtu www.blberza.com

Izvještaj o poslovanju Prijedorčanka a.d. u periodu od 01.01. - 31.12.2022. godine možete pronaći na ovom linku. 


Upravni odbor

"Prijedorčanka" a.d. Prijedor